FACADESTILLADS Hos TotalStillads

Facadestilladser er den mest almindelige stilladstype, og er typen som oftest ses i gadebilledet. Let facadestillads kan opstilles i mange varianter. Normalt er stilladset opstillet med en afstand på 2 m. mellem de enkelte etager. Stilladset kan også være tilpasset til tagfoden ved f.eks. tagarbejde.

Let facadestillads ses også opstillet med 2 dæk i dybden, hvilket kræves ved nogen typer arbejder. Stillads, opstillet i dobbelt bredde med konsoller, kan også tilpasses vinduer eller andre forhold på huset ved at det inderste stilladsdæk kan forskydes op eller ned. Dette anvendes f.eks. ved maling af vinduer, hvor vinduerne skal kunne males på kant og fals.

Er De i tvivl om typen af stillads eller den rette udformning, så er De meget velkommen til at kontakte os!